Edukacja prawna i konsumencka

znaki_strona_www-4

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programy Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033.

Nazwa projektu: Zwiększenie świadomości prawnej i konsumenckiej
Dofinansowanie: 387 270,00 zł
Całkowita wartość: 387 270,00 zł

Cel: Głównym celem zadania poradniczego jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwój instytucjonalny organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

Poradniki