Nasza działalność

Debaty

Dotyczące problemów jst, środowiska, komunikacji i nowoczesnej infrastruktury

Doradztwo

Profesjonalne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i samorządowych instytucji kultury

Szkolenia

Prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów szkolenia dla osób związanych z samorządem terytorialnym

Aktualności

UTWORZONO ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zdecydowano o rozszerzeniu zakresu działalności tego podmiotu i utworzeniu „Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o”. Spółka wykraczać będzie poza Więcej…

Finansowe wsparcie dla samorządów

Nie tylko fundusze europejskie dają możliwość finansowania inwestycji i zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiele możliwości zewnętrznego finansowania dają programy realizowane przez ministerstwa i inne agendy rządowe. Poniżej dokonaliśmy przeglądu obecnie funkcjonujących programów. Program Więcej…

Susza w Polsce

Zmiana klimatu w ostatnich latach powoduje duży problem dla naszego kraju. Susze występujące w ostatnim okresie potęgowały obniżenie się wód gruntowych, natomiast liczne podtopienia i powodzie powodowały straty fizyczne gospodarstw domowych oraz obiektów infrastrukturalnych pożytku Więcej…

Nowe przepisy budowlane

Nowelizacja ustawy Prawa budowlanego, które weszło w życie 19 września 2020r powoduje duże uproszczenie w zakresie budowy nowych miejsc mieszkalnych. Inwestorzy, którzy dotąd zabiegali o budowę musieli mierzyć się z szeregiem dokumentów. Mocno sformalizowana procedura Więcej…

Maluch + 2021

7 września 2020 roku ruszyła kolejna edycja programu Maluch +. Jest to projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwalający zwiększyć miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Korzyść z Więcej…

Bezrobocie w Świętokrzyskiem

Problem bezrobocia w naszym województwie to od lat udręka nie tylko dla rodzin, ale również dla samorządów. To zjawisko społeczne powoduje w ludziach niepewność, szczególnie w czasach pandemii. Pracownicy z wieloletnim stażem zostają zwolnieni a Więcej…

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld Więcej…

Napisz do Nas

swietokrzyskisamorzad@gmail.com

Zadzwoń do Nas

Rafał Pacanowski 
tel. 664 264 133