ANALIZY 2023
2023-05-22

W związku ze wznowieniem działalności analitycznej, badawczej i poradniczej publikujemy świeży wykaz opinii badawczych związanych z działalnością Fundacji ŚIST. Teksty opinii dostępne są do pobrania jako załączniki PDF.

  1.  Aktywizacja seniorów w kontekście samorządu terytorialnego
  2. Czy starosta musi mieć wyższe wykształcenie?
  3. Rozważania o kompetencjach samorządu gminnego
  4. Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. Zakres swobody działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Wykaz analiz przedstawionych przez ekspertów Instytutu będzie  na bieżąco aktualizowany w zakładce ,,Analizy"