ANALIZY

2023

  1.  Aktywizacja seniorów w kontekście samorządu terytorialnego
  2. Czy starosta musi mieć wyższe wykształcenie?
  3. Rozważania o kompetencjach samorządu gminnego
  4. Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. Zakres swobody działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

2021

2020