ANALIZY 2023

W związku ze wznowieniem działalności analitycznej, badawczej i poradniczej publikujemy świeży wykaz opinii badawczych związanych z działalnością Fundacji ŚIST. Teksty opinii dostępne są do pobrania jako załączniki PDF.

  1.  Aktywizacja seniorów w kontekście samorządu terytorialnego
  2. Czy starosta musi mieć wyższe wykształcenie?
  3. Rozważania o kompetencjach samorządu gminnego
  4. Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. Zakres swobody działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Wykaz analiz przedstawionych przez ekspertów Instytutu będzie  na bieżąco aktualizowany w zakładce ,,Analizy”

Zakończenie naboru na gospodarza wydarzenia

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za przesłane zgłoszenia do projektu „Cyfrowa Aktywność – Rozejrzyj się!”. Przesłane zgłoszenia zostały poddane analizie (m.in. pod kątem atrakcyjności, walorów kulturowych itp.) przez naszego Eksperta, podróżnika, regionalistę i przewodnika turystycznego o wieloletnim doświadczeniu. Po przeanalizowaniu zgłoszeń z przyjemnością informujemy, że wydarzenie „Cyfrowa Aktywność – Rozejrzyj się!” odbędzie się na terenie Gminy Jędrzejów.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim gminom za przesłane zgłoszenia, a zwycięzcy gratulujemy!

Zachęcamy do odwiedzania zakładki http://sist.org.pl/?page_id=644, gdzie na bieżąco umieszczane będą kolejne aktualności

Zespół ŚIST

Otwarty nabór na gospodarza wydarzenia

Serdecznie zapraszamy gminy do nadsyłania zgłoszeń na gospodarza wydarzenia „Cyfrowa aktywność – Rozejrzyj się” w temacie wpisując „Zgłoszenie gminy do projektu: Cyfrowa aktywność – Rozejrzyj się”.
Nabór trwa od 03.12.2021 r do 15.12.2021 r do godz. 16:00. Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniżej załączonym regulaminie wydarzenia.

Kiedy obwodnica Kazimierzy Wielkiej? Znamy datę

Dobiegają końca prace związane z budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej. Trasa jest już gotowa w około 85%, a jej otwarcie zaplanowano na 24 maja 2022 roku.

Zasadnicza część prac na obwodnicy została ukończona. Wkrótce położona zostanie warstwa ścieralna asfaltu oraz wykonane będą pobocza. Później pojawi się oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie, a na końcu – szereg odbiorów technicznych.

Poza tym obwodnica wymaga szeregu prac wykończeniowych przy przepustach oraz umocnienia rowów melioracyjnych.

Pierwotny termin oddania obwodnicy nie został dotrzymany z kilku powodów. Doszło do zwiększenia ilości terenów zalewowych, co spowodowało potrzebę poszerzenia obiektów mostowych, poza tym na terenie budowy odbywały się prace wykopaliskowe.

Obwodnica Kazimierzy Wielkiej ma za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, tym samym poprawiając komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to o tyle istotne, że Kazimierza stara się o uzyskanie statutu uzdrowiska.

Poznaliśmy projekt budżetu Włoszczowy. W planach wiele inwestycji

Gmina Włoszczowa zaprezentowała projekt budżetu samorządu na 2022 rok. Wszystko wskazuje na to, że w budżecie gminy będzie deficyt, a na różne inwestycje trafi ponad 5 mln zł.

Prognozowane dochody gminy Włoszczowa w roku 2022 wynoszą 83,5 mln zł, podczas gdy planowane wydatki 84,2 mln zł. Tym samym w kasie gminy brakuje 700 tys. zł. Poznaliśmy też szacunkowe kwoty wpływów z podatków PIT i CIT po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Według wyliczeń samej gminy, przed wprowadzeniem Polskiego Ładu miałoby to być ponad 21,6 mln zł, zaś po zmianach – prawie 22,1 mln zł, jednak w tej kwocie jest aż 8 mln zł dodatkowej subwencji rządowej, co oznacza, że o prawie taką kwotę spadną wpływy z podatków odprowadzanych przez firmy i mieszkańców gminy. Ma to związek z ulgami podatkowymi zaproponowanymi przez partię rządzącą.

Ponad 5 mln zł na inwestycje

W projekcie budżetu zapisano szereg inwestycji, które zamierza w przyszłym roku zrealizować Włoszczowa. Są to głównie inwestycje drogowe, ale także modernizacje szkół i świetlic, strażnic OSP czy placów zabaw. Spośród najdroższych projektów można wymienić modernizację i adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Koniecznie o wartości 365 tys. zł, montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy za 300 tys. zł, termomodernizacja szkoły w Bebelnie za 300 tys. zł, czy modernizacja dróg wewnętrznych w Łachowie za 280 tys. zł.

Spośród inwestycji drogowych można jeszcze wymienić modernizację dróg wewnętrznych w Międzylesiu(250 tys. zł), Boczkowicach (200 tys. zł), Bebelnie (130 tys. zł) i Przygradowie (200 tys. zł). Odremontowanych będzie także kilka dróg wewnętrznych na terenie Włoszczowy. Miasto doczeka się też wymiany wiat przystankowych.

Zmodernizowane będą także świetlice wiejskie w kilku miejscowościach. 116 tys. zł przewidziano na remont świetlicy w Jeżowicach, 63 tys. zł na modernizację budynku w Motycznie i 108 tys. w Przygradowie.

Nakładów doczekają się także strażnice OSP w gminie. Na remont remizy w Ograsce samorząd zamierza przeznaczyć 163 tys. zł, a na remont strażnicy w Rogienicach – 112 tys. zł. Wiele z tych inwestycji zostanie wspartych środkami z funduszu sołeckiego.

Polski Ład. Prawie miliard złotych na inwestycje w Świętokrzyskiem [LISTA]

Poznaliśmy wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Na realizację inwestycji w naszym regionie trafi niemal miliard złotych, z czego ponad jedna trzecia do powiatu kieleckiego i Kielc. Łącznie do polskich samorządów popłynie 20 miliardów złotych.

Program Inwestycji Strategicznych to element Polskiego Ładu, w ramach którego samorządy mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski na dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym jeden bez ograniczenia wysokości oczekiwanej kwoty. Nabór wniosków trwał od lipca do połowy sierpnia. Dokumenty mogły składać samorządy wojewódzkie, powiaty, gminy, miasta lub ich związki. Rząd w ciągu najbliższych kilku lat planuje przeznaczyć ponad 100 mld zł na inwestycje w Polsce lokalnej, co ma być swego rodzaju rekompensatą za obniżone wpływy z podatku dochodowego. Polski Ład zakłada bowiem ulgi podatkowe dla Polaków, które pozytywnie wpłyną na indywidualne portfele, ale mogą negatywnie odbić się na wpływach do samorządowych budżetów.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, które wnioski mogą liczyć na realizację w pierwszej kolejności. Na ten etap przewidziano 20 mld zł dofinansowań. Do samorządów naszego regionu trafi 961 351 229 zł.

– Cały szereg inwestycji dotyczy z jednej strony dróg, ale z drugiej strony zwiększania szans komunikacyjnych – mówił dziennikarzom rzecznik rządu Piotr Müller. – Nasz rząd konsekwentnie będzie realizował zasadę zrównoważonego rozwoju. Ona polega na tym, że więcej środków finansowych niż w latach poprzednich będzie trafiało do mniejszych miast i miejscowości – dodał.

W pierwszej kolejności na wsparcie mogą liczyć inwestycje wodno-kanalizacyjne i te dotyczące termomodernizacji.

Ponad 86 mln zł dla samorządu województwa 

Samorząd województwa otrzymał dofinansowanie do projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” o wartości 86 990 493,23 zł.

Jedna trzecia środków dla powiatu kieleckiego i Kielc 

Ponad 34% kwoty, którą otrzymają samorządy w regionie trafi do gmin powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce. Stolica regionu może liczyć na 56 mln zł wsparcia, przede wszystkim na inwestycje drogowe.

Powiat buski – 33 mln zł na inwestycje 

Gminy powiatu buskiego mogą liczyć na prawie 33 mln zł wsparcia. Wśród inwestycji dominują te związane z infrastrukturą drogową i kanalizacyjną, jednak znajdziemy tu także projekt renaturalizacji rzeki Nidy, czy budowę infrastruktury sportowej w gminie Stopnica.

Powiat jędrzejowski – 65 mln, głównie na termomodernizację i OZE 

Dużo projektów wspartych przez rząd w powiecie jędrzejowskim dotyczy szeroko pojętej termomodernizacji, instalacji odnawialnych źródeł energii i dbałości o środowisko. Gminy planują m.in. budowę oczyszczalni ścieków, wymianę oświetlenia na energooszczędne, termomodernizację swoich budynków oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Powiat kazimierski – 36 mln zł z Polskiego Ładu 

Samorządy powiatu kazimierskiego często zgłaszały do dofinansowania projekty rozbudowy sieci wodociągowej. Większość gmin uzyskała dofinansowania do 2, a nawet 3 zgłoszonych projektów. Poza inwestycjami infrastrukturalnymi znajdziemy tu też projekt cyfryzacji usług komunalnych, złożony przez Związek Międzygminny „Nidzica”.

Powiat pińczowski – 29 mln zł wsparcia 

Najniższe wsparcie z opisywanych tu samorządów otrzymał powiat pińczowski i jego gminy, jednak to wciąż aż 29 mln zł na realizację projektów takich jak budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, oświetlenia ulicznego, czy tworzenia tzw. cyfrowych urzędów.

Powiat włoszczowski – 49 mln zł 

Gminy powiatu włoszczowskiego otrzymają 33 miliony złotych wsparcia na swoje projekty, zaś kolejne 15 mln zł trafi do włoszczowskiego starostwa powiatowego, które wykorzysta je do rozbudowy kilku dróg powiatowych.

Przebudowana droga połączyła gminy Pińczów i Działoszyce

Ponad 1,1 mln zł kosztowała przebudowa 4-kilometrowego odcinka drogi z Kozubowa w gminie Pińczów do Sypowa w gminie Działoszyce. 

Inwestycja uzyskała wysokie, bo 80% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę pokryły wspólnie Powiat Pińczowski i Gmina Pińczów.

Droga została oficjalnie oddana do użytku 7 października, a uroczystość z tym związana zgromadziła przedstawicieli samorządu wszystkich trzech szczebli. Wśród nich byli m.in. wojewoda Zbigniew Koniusz, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, a także radni powiatowi i włodarze pozostałych gmin powiatu.

Droga pomiędzy Kozubowem a Sypowem jest alternatywą dla tras wojewódzkich 766 i 768, a także może być używana jako skrót łączący powiat pińczowski z powiatem kazimierskim. Przez to droga jest coraz popularniejsza wśród osób jeżdżących do Krakowa.

ZOBACZ TEŻ: Świętokrzyska WRDS zaapelowała o ochronę firm i pracowników branży cementowej

– Przy dużym wsparciu zewnętrznym udało się wyremontować jeden z najważniejszych odcinków dróg na terenie powiatu pińczowskiego.  Cieszymy się  z tego faktu, życząc kierowcom bezpiecznych podróży -mówi starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski.

Wsparcie było tym ważniejsze, że odremontowany odcinek drogi przebiega przez trudny teren – głównie przez las, droga jest kręta i przechodzi przez szereg wzniesień. Teraz jednak kierowcy będą mogli korzystać z niej bezpiecznie i bez przeszkód.

Polski Ład dla rolnictwa: siedem propozycji dla polskiej wsi

Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha; nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników; 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa, skuteczna walka z ASF – to niektóre z siedmiu rozwiązań dla polskiej wsi zaproponowane w ramach Polskiego Ładu dla rolnictwa.

W sobotę w Przysusze (woj. mazowieckie) odbyła się konwencja PiS, podczas której prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawili nowy program przygotowywany z myślą o wsi i rolnikach. Chodzi o siedem spraw dla polskiej wsi w ramach Polskiego Ładu dla rolników.

Zgodnie z pierwszą propozycją, gospodarstwa o powierzchni do 50 ha otrzymają dodatek, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara tak, aby wynosiła ona więcej niż średnia unijna. „97 proc. polskich gospodarstw będzie korzystało z dopłat na poziomie powyżej średniej UE” – przekazano na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości.

Kolejne rozwiązanie to przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa.

Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników – to następna propozycja dla wsi. Zgodnie z nią, każdy rolnik będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw.

„Gospodarstwa posiadające ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty 65 proc. do składki ubezpieczeniowej” – przekazano. Ponadto, stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty.

15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności – to kolejna propozycja w ramach Polskiego Ładu dla wsi. Oznacza to, że każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 tys. do 5 tys. mkw. otrzyma ryczałt do 15 tys. zł.

Piata propozycja zakłada bezpłatną przestrzeń targową dla rolników w miastach. Zgodnie z nią, miasta będą miały obowiązek wskazania miejsca/targowiska, gdzie rolnicy będą mogli sprzedać płody rolne mieszańcom miasta.

4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym – to kolejne rozwiązanie dla wsi. W je ramach mają zostać przeznaczone środki na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

„Rolnicy będą mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność przetwórczą – nawet kilka milionów złotych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej” – wskazano.

Ostatnia, siódma sprawa dotyczy skutecznej walki z ASF i odbudowy produkcji trzody chlewnej. Polski Ład dla wsi zakłada tutaj 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w okresie 2021-2026.

Ponadto, rolnicy mają otrzymać 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych w wyniku ASF, a także nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali je na obszarach dotkniętych ASF. 

Ruszyły konsultacje społeczne ws. strategii rozwoju województwa

Rozwój inteligentnej gospodarki w oparciu o kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar oraz turystyki wokół Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – to niektóre założenia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie do końca września.

O założeniach nowego programu mówiono podczas konferencji inaugurującej cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. W środę w pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, samorządowcy i przedsiębiorcy z powiatu kieleckiego.

– Strategia rozwoju województw jest punktem wyjścia do rozmów z Komisją Europejską nad nowym program operacyjnym dla regionu. To, co chcemy strategicznie zrobić w naszym województwie, musimy skonfrontować z programami KE tak, aby przekonać ją do przeznaczenia środków na te działania – mówił dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju urzędu marszałkowskiego Jacek Sułek.

W ramach programu wytypowano tzw. obszary strategicznej interwencji. W ich skład wchodzą samorządy połączone wspólnymi celami lub problemami. Pod uwagę branych jest kilka obszarów: Gór Świętokrzyskich, Ponidzia, Miast Północy (Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski), Doliny Wisły i Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Marka „Góry Świętokrzyskie”

Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny i przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich zaznaczył w rozmowie z PAP, że gremium od kilku miesięcy pracuje nad propozycją rozwoju całego obszaru Gór Świętokrzyskich, obejmującego 11 gmin.

– Pracujmy nad projektami, które stymulowałyby rozwój całego obszaru, w którym mieszka ponad 100 tys. mieszkańców. Te projekty dotyczą chociażby rozwoju turystycznego i poprawy dostępności do ekosystemu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Naszym celem jest wzmocnienie potencjału takich obszarów jak Św. Katarzyna, Huta Szklana i Nowa Słupia oraz promowanie marki „Góry Świętokrzyskie” – powiedział.

Zaznaczył, że Góry Świętokrzyskie mają być promowane jako obszar nie tylko najbardziej atrakcyjny turystycznie w województwie, ale także chrakteryzujący się czystym środowiskiem.

– Myślimy o projektach proekologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Chcemy m.in. ograniczyć niską emisję, uporządkować gospodarkę wodno-ściekową i rozwiązać narastający problem dostępności do wody pitnej. Chcemy, aby region Góry Świętokrzyskich rozwijał się równomiernie we wszystkich jedenastu gminach  – dodał.

Kluczowe konsultacje 

Zdaniem wicemarszałek województwa Renaty Janik, konsultacje z mieszkańcami, samorządowcami i przedsiębiorcami pozwolą wypracować optymalną wersję strategii rozwoju regionu.

– Musimy cały czas czynić starania o to, aby nasz region był konkurencyjny w porównaniu do innych województw. Mimo że w ostatnich miesiącach z UE wpłynęło do naszego regionu sporo pieniędzy, to cały czas dystans pomiędzy nami a innymi ośrodkami nie zmniejsza się, a powiększa  – powiedziała.

GUM i Obice 

W strategii mocno akcentowany jest rozwój regionu w oparciu o kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, który ma powstać w Kielcach. W założeniu instytut badawczy, w połączeniu z największą strefę inwestycyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, znajdującej się w podkieleckich Obicach, może stać się jednym z kół zamachowych świętokrzyskiej gospodarki.

W planach jest także rozwój przemysł metalurgicznego w północnych miastach regionu oraz turystyki i walorów uzdrowiskowych Gór Świętokrzyskich, Ponidzia i Doliny Wisły.

Obecna strategia obowiązuje do końca grudnia br. i do tego czasu Sejmik Województwa powinien przyjąć nowy, zaktualizowany dokument.

KPRM: rząd planuje wydać na program budowy dróg do 2030 r. ponad 291 mld zł

Ponad 291 mld zł planuje wydać rząd na Nowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z perspektywą do 2033 r. – wynika z dokumentu przekazanego PAP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

“Wiemy, że nowa infrastruktura jest ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynia się do poprawy poziomu życia obywateli. Na nowy etap Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 (w perspektywie 2033 r.) łącznie przeznaczymy ponad 291 mld zł” – podano w dokumencie.

Dodano, że celem programu jest przyspieszenie budowy nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Źródłem finansowania będzie Krajowy Fundusz Drogowy, a poszczególne inwestycje będą zgłaszane do dofinansowania unijnego.

“Nadrzędnym celem jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Rozbudujemy sieci dróg krajowych o blisko 2,5 tys. km. Łączny koszt nowych inwestycji to ponad 186,8 mld zł. Chcemy także kontynuować budowę już wcześniej zaplanowanych inwestycji drogowych, których łączna długość przekracza 3,7 tys. km. Szacowany koszt to ponad 104,8 mld zł” – wskazano w dokumencie.