Czy uczniowie mogą bezpiecznie wrócić do szkół?

Wrzesień to czas powrotu dzieci do szkół. Dzwonek rozpoczynający pierwszy dzień nowego Roku szkolnego budzi wśród uczniów i rodziców wiele pytań: Jak moje dziecko odnajdzie się w nowym środowisku? Czy wyniki w nauce będą zadowalające? Zatłoczone korytarze i hałas rozproszonych po całej szkole dzieci to znak, że na dobre zaczął się rok szkolny. Czyżby jednak było inaczej? Pandemia spowodowana koronawirusem zachwiała końcówkę roku szkolnego 2019/20.  11 marca 2020r premier ogłosił, że szkoły, przedszkola i uczelnie na terenie całej Polski będą zamknięte. Początkowo okres zawieszenia nauki w placówkach oświatowych miał potrwać dwa tygodnie. Planowany wówczas powrót miał nastąpić w środę 25 marca. Wirus COVID-19 nie dawał za wygraną i krzyżował plany wszystkim, w tym edukacji. 20 marca na specjalnej konferencji prasowej premier ogłosił, że wszystkie placówki edukacyjne zostaną zamknięte do Wielkanocy. Tak oto coraz ciężej było przewidzieć datę powrotu uczniów do szkół. W kolejnych miesiącach koronawirus rozprzestrzeniał się w zawrotnym tempie, a kolejne planowane terminy powrotu stawały się fikcją. Tak aż do zakończenia roku szkolnego dzieci i młodzież pozostały w domach a zdalna nauka zaczęła stawać się normą.

Plany rządu na bezpieczny powrót dzieci do szkół
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony artykuł dotyczący metod podejmowanych działań dla bezpiecznego powrotu dzieci do szkół. Podczas konferencji przeprowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, przy współpracy Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały podane możliwe warianty bezpiecznej edukacji podczas pandemii.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. – źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Wyżej wymienione warianty mają na celu bezpieczne przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych. W trakcie roku szkolnego zostaną przeprowadzone dalsze działania organizacyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotuje i udostępni materiały informacyjne dla dyrektorów szkół oraz rodziców dotyczące zasad bezpieczeństwa. Wdrożone regulacje organizacyjno-informujące będą miały na celu bezpieczne i swobodne nauczanie przez cały rok szkolny.

Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *