Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z powiatu koneckiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, zostały włączone do katalogu podmiotów, które mogą być objęte nieodpłatną pomocą prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów. Zakresem poradnictwa objęte są sprawy dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu szczególnie narażonych na skutki koronawirusa, w czasie epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Po ustaleniu daty i godziny wyznaczony radca prawny lub adwokat kontaktuje się telefonicznie na wskazany w zgłoszeniu nr telefonu.

Na czas trwania epidemii uproszczono również procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed uzyskaniem pomocy prawnej osoba zainteresowana nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W przypadku zainteresowania nieodpłatną poradą prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 41 260 48 35 czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się – pod adresem: bok@konecki.powiat.pl

– Zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z darmowej porady prawnej organizowanej w powiecie koneckim. Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania, które stoją w czasie epidemii przed najmniejszymi firmami często nie pozwalają na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie może być ono najbardziej potrzebne  – mówi Grzegorz Piec, Starosta Konecki.

Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub zakończenia działalności.

Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.

Źródło: www.konecki.powiat.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *