Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/daopygqqde/domains/sist.org.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 316
Rząd przyjął projekt nowej tarczy dla samorządów - ŚIST

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła – na wniosek Ministra Rozwoju – projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt zawiera rozwiązania wspierające dla samorządów, które w związku z pandemią koronawirusa odnotowały spadek wpływów do swoich budżetów.

Rząd zaproponował, aby powiaty oraz miasta na prawach powiatu od 1 maja 2020 r. podwoiły swój udział w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W konsekwencji do budżetu tych samorządów trafić ma nie 25%, a połowa dochodów z nieruchomości państwowych.

Rząd zaproponował również rozwiązania mające poprawić płynność finansową samorządów poprzez wcześniejsze przekazywanie subwencji ogólnej (np. w części oświatowej) czy przesunięcie terminu zapłaty “janosikowego” na drugą połowę 2020 r. Złagodzona ma być także reguła fiskalna ograniczającą zadłużanie się samorządów.

W 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Etap procesu legislacyjnego: projekt przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *