Ruszyły konsultacje społeczne ws. strategii rozwoju województwa
2021-08-22

Rozwój inteligentnej gospodarki w oparciu o kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar oraz turystyki wokół Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – to niektóre założenia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie do końca września.

O założeniach nowego programu mówiono podczas konferencji inaugurującej cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. W środę w pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, samorządowcy i przedsiębiorcy z powiatu kieleckiego.

– Strategia rozwoju województw jest punktem wyjścia do rozmów z Komisją Europejską nad nowym program operacyjnym dla regionu. To, co chcemy strategicznie zrobić w naszym województwie, musimy skonfrontować z programami KE tak, aby przekonać ją do przeznaczenia środków na te działania – mówił dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju urzędu marszałkowskiego Jacek Sułek.

W ramach programu wytypowano tzw. obszary strategicznej interwencji. W ich skład wchodzą samorządy połączone wspólnymi celami lub problemami. Pod uwagę branych jest kilka obszarów: Gór Świętokrzyskich, Ponidzia, Miast Północy (Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski), Doliny Wisły i Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Marka „Góry Świętokrzyskie”

Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny i przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich zaznaczył w rozmowie z PAP, że gremium od kilku miesięcy pracuje nad propozycją rozwoju całego obszaru Gór Świętokrzyskich, obejmującego 11 gmin.

– Pracujmy nad projektami, które stymulowałyby rozwój całego obszaru, w którym mieszka ponad 100 tys. mieszkańców. Te projekty dotyczą chociażby rozwoju turystycznego i poprawy dostępności do ekosystemu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Naszym celem jest wzmocnienie potencjału takich obszarów jak Św. Katarzyna, Huta Szklana i Nowa Słupia oraz promowanie marki „Góry Świętokrzyskie” – powiedział.

Zaznaczył, że Góry Świętokrzyskie mają być promowane jako obszar nie tylko najbardziej atrakcyjny turystycznie w województwie, ale także chrakteryzujący się czystym środowiskiem.

– Myślimy o projektach proekologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Chcemy m.in. ograniczyć niską emisję, uporządkować gospodarkę wodno-ściekową i rozwiązać narastający problem dostępności do wody pitnej. Chcemy, aby region Góry Świętokrzyskich rozwijał się równomiernie we wszystkich jedenastu gminach  – dodał.

Kluczowe konsultacje 

Zdaniem wicemarszałek województwa Renaty Janik, konsultacje z mieszkańcami, samorządowcami i przedsiębiorcami pozwolą wypracować optymalną wersję strategii rozwoju regionu.

– Musimy cały czas czynić starania o to, aby nasz region był konkurencyjny w porównaniu do innych województw. Mimo że w ostatnich miesiącach z UE wpłynęło do naszego regionu sporo pieniędzy, to cały czas dystans pomiędzy nami a innymi ośrodkami nie zmniejsza się, a powiększa  – powiedziała.

GUM i Obice 

W strategii mocno akcentowany jest rozwój regionu w oparciu o kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, który ma powstać w Kielcach. W założeniu instytut badawczy, w połączeniu z największą strefę inwestycyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, znajdującej się w podkieleckich Obicach, może stać się jednym z kół zamachowych świętokrzyskiej gospodarki.

W planach jest także rozwój przemysł metalurgicznego w północnych miastach regionu oraz turystyki i walorów uzdrowiskowych Gór Świętokrzyskich, Ponidzia i Doliny Wisły.

Obecna strategia obowiązuje do końca grudnia br. i do tego czasu Sejmik Województwa powinien przyjąć nowy, zaktualizowany dokument.