Prawie 4-procentowy wzrost bezrobocia w regionie.
2020-05-22

Z danych Wojewódzkiego Urząd Pracy wynika, że w kwietniu w regionie zarejestrowanych było 44 561 osób bezrobotnych. To o blisko 1600 więcej niż w marcu. Oznacza to, że poziom bezrobocia – miesiąca do miesiąca wzrósł o 3,7 procent.

„Według danych pozyskanych z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim wg stanu na koniec kwietnia wynosi 44.561 osób i jest wyższa od marcowej o 1.583 (3,7 proc.) i o 2.040 (4,8 proc.) od poziomu sprzed roku. W relacji do marca wzrost bezrobocia nastąpił we wszystkich powiatach” – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy.

Z danych urzędu wynika ponadto, że o ponad połowę zmniejszyła się liczba ofert prac. „W kwietniu zgłoszono 729 ofert – o 804 (52,4%) mniej niż marcu i o 2.036 (73,6 proc.) mniej niż w kwietniu ubiegłego roku” – dodano. Do urzędu wpłynęły także wnioski dotyczące zwolnień grupowych. Na taki krok w kwietniu zdecydowały się cztery zakłady pracy, które zgłosiły do zwolnienia 64 osoby.

Liczba wniosków złożonych do WUP o wsparcie dla pracodawców w ramach tarczy antykryzysowej wyniosła wg stanu na 15 kwietnia 1271, a kwota z wniosków rozpatrzonych pozytywnie wyniosła ponad 70,5 mln złotych.