Poznaliśmy projekt budżetu Włoszczowy. W planach wiele inwestycji
2021-11-18

Gmina Włoszczowa zaprezentowała projekt budżetu samorządu na 2022 rok. Wszystko wskazuje na to, że w budżecie gminy będzie deficyt, a na różne inwestycje trafi ponad 5 mln zł.

Prognozowane dochody gminy Włoszczowa w roku 2022 wynoszą 83,5 mln zł, podczas gdy planowane wydatki 84,2 mln zł. Tym samym w kasie gminy brakuje 700 tys. zł. Poznaliśmy też szacunkowe kwoty wpływów z podatków PIT i CIT po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Według wyliczeń samej gminy, przed wprowadzeniem Polskiego Ładu miałoby to być ponad 21,6 mln zł, zaś po zmianach - prawie 22,1 mln zł, jednak w tej kwocie jest aż 8 mln zł dodatkowej subwencji rządowej, co oznacza, że o prawie taką kwotę spadną wpływy z podatków odprowadzanych przez firmy i mieszkańców gminy. Ma to związek z ulgami podatkowymi zaproponowanymi przez partię rządzącą.

Ponad 5 mln zł na inwestycje

W projekcie budżetu zapisano szereg inwestycji, które zamierza w przyszłym roku zrealizować Włoszczowa. Są to głównie inwestycje drogowe, ale także modernizacje szkół i świetlic, strażnic OSP czy placów zabaw. Spośród najdroższych projektów można wymienić modernizację i adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Koniecznie o wartości 365 tys. zł, montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy za 300 tys. zł, termomodernizacja szkoły w Bebelnie za 300 tys. zł, czy modernizacja dróg wewnętrznych w Łachowie za 280 tys. zł.

Spośród inwestycji drogowych można jeszcze wymienić modernizację dróg wewnętrznych w Międzylesiu(250 tys. zł), Boczkowicach (200 tys. zł), Bebelnie (130 tys. zł) i Przygradowie (200 tys. zł). Odremontowanych będzie także kilka dróg wewnętrznych na terenie Włoszczowy. Miasto doczeka się też wymiany wiat przystankowych.

Zmodernizowane będą także świetlice wiejskie w kilku miejscowościach. 116 tys. zł przewidziano na remont świetlicy w Jeżowicach, 63 tys. zł na modernizację budynku w Motycznie i 108 tys. w Przygradowie.

Nakładów doczekają się także strażnice OSP w gminie. Na remont remizy w Ograsce samorząd zamierza przeznaczyć 163 tys. zł, a na remont strażnicy w Rogienicach - 112 tys. zł. Wiele z tych inwestycji zostanie wspartych środkami z funduszu sołeckiego.