Polski Ład. Prawie miliard złotych na inwestycje w Świętokrzyskiem [LISTA]
2021-10-25

Poznaliśmy wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Na realizację inwestycji w naszym regionie trafi niemal miliard złotych, z czego ponad jedna trzecia do powiatu kieleckiego i Kielc. Łącznie do polskich samorządów popłynie 20 miliardów złotych.

Program Inwestycji Strategicznych to element Polskiego Ładu, w ramach którego samorządy mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski na dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym jeden bez ograniczenia wysokości oczekiwanej kwoty. Nabór wniosków trwał od lipca do połowy sierpnia. Dokumenty mogły składać samorządy wojewódzkie, powiaty, gminy, miasta lub ich związki. Rząd w ciągu najbliższych kilku lat planuje przeznaczyć ponad 100 mld zł na inwestycje w Polsce lokalnej, co ma być swego rodzaju rekompensatą za obniżone wpływy z podatku dochodowego. Polski Ład zakłada bowiem ulgi podatkowe dla Polaków, które pozytywnie wpłyną na indywidualne portfele, ale mogą negatywnie odbić się na wpływach do samorządowych budżetów.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, które wnioski mogą liczyć na realizację w pierwszej kolejności. Na ten etap przewidziano 20 mld zł dofinansowań. Do samorządów naszego regionu trafi 961 351 229 zł.

– Cały szereg inwestycji dotyczy z jednej strony dróg, ale z drugiej strony zwiększania szans komunikacyjnych – mówił dziennikarzom rzecznik rządu Piotr Müller. – Nasz rząd konsekwentnie będzie realizował zasadę zrównoważonego rozwoju. Ona polega na tym, że więcej środków finansowych niż w latach poprzednich będzie trafiało do mniejszych miast i miejscowości – dodał.

W pierwszej kolejności na wsparcie mogą liczyć inwestycje wodno-kanalizacyjne i te dotyczące termomodernizacji.

Ponad 86 mln zł dla samorządu województwa 

Samorząd województwa otrzymał dofinansowanie do projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” o wartości 86 990 493,23 zł.

Jedna trzecia środków dla powiatu kieleckiego i Kielc 

Ponad 34% kwoty, którą otrzymają samorządy w regionie trafi do gmin powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce. Stolica regionu może liczyć na 56 mln zł wsparcia, przede wszystkim na inwestycje drogowe.

Powiat buski – 33 mln zł na inwestycje 

Gminy powiatu buskiego mogą liczyć na prawie 33 mln zł wsparcia. Wśród inwestycji dominują te związane z infrastrukturą drogową i kanalizacyjną, jednak znajdziemy tu także projekt renaturalizacji rzeki Nidy, czy budowę infrastruktury sportowej w gminie Stopnica.

Powiat jędrzejowski – 65 mln, głównie na termomodernizację i OZE 

Dużo projektów wspartych przez rząd w powiecie jędrzejowskim dotyczy szeroko pojętej termomodernizacji, instalacji odnawialnych źródeł energii i dbałości o środowisko. Gminy planują m.in. budowę oczyszczalni ścieków, wymianę oświetlenia na energooszczędne, termomodernizację swoich budynków oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Powiat kazimierski – 36 mln zł z Polskiego Ładu 

Samorządy powiatu kazimierskiego często zgłaszały do dofinansowania projekty rozbudowy sieci wodociągowej. Większość gmin uzyskała dofinansowania do 2, a nawet 3 zgłoszonych projektów. Poza inwestycjami infrastrukturalnymi znajdziemy tu też projekt cyfryzacji usług komunalnych, złożony przez Związek Międzygminny „Nidzica”.

Powiat pińczowski – 29 mln zł wsparcia 

Najniższe wsparcie z opisywanych tu samorządów otrzymał powiat pińczowski i jego gminy, jednak to wciąż aż 29 mln zł na realizację projektów takich jak budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, oświetlenia ulicznego, czy tworzenia tzw. cyfrowych urzędów.

Powiat włoszczowski – 49 mln zł 

Gminy powiatu włoszczowskiego otrzymają 33 miliony złotych wsparcia na swoje projekty, zaś kolejne 15 mln zł trafi do włoszczowskiego starostwa powiatowego, które wykorzysta je do rozbudowy kilku dróg powiatowych.