Końskie przygotowały Strategię Rozwoju Miasta i Gminy do 2032 roku. Ruszyły konsultacje
2021-02-22

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Końskie, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku. Dokument określa kierunek rozwoju miasta na najbliższą dekadę.

Dokument strategii można znaleźć na stronie miasta i gminy Końskie. Władze zachęcają do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania do niego uwag poprzez specjalny formularz, również dostępny na stronie samorządu.

„Zależy nam, aby Mieszkańcy Gminy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się odnośnie tak ważnych zagadnień, mających wpływ na wybór dalszych kierunków rozwoju Gminy Końskie. Chcielibyśmy, aby dokumenty strategiczne, w tym przedmiotowa Strategia były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy z nas ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby.” – czytamy na stronie gminy.

Wypełnione formularze można przesyłać mailowo na adresy: adzwonnik@umkonskie.pl lub pjaniszewski@umkonskie.pl, lub osobiście w Punkcje Obsługi Interesanta UMiG Końskie przy ul. Partyzantów 1. Termin mija 31.03.2021.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy do 2032

Dokument zawiera diagnozę mocnych i słabych stron miasta i gminy Końskie oraz cele, które władze samorządowe chciałyby osiągnąć perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument powstał m.in. na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta i gminy Końskie. Teraz do jego projektu każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić dodatkowe uwagi.