Kiedy obwodnica Kazimierzy Wielkiej? Znamy datę

Dobiegają końca prace związane z budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej. Trasa jest już gotowa w około 85%, a jej otwarcie zaplanowano na 24 maja 2022 roku.

Zasadnicza część prac na obwodnicy została ukończona. Wkrótce położona zostanie warstwa ścieralna asfaltu oraz wykonane będą pobocza. Później pojawi się oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie, a na końcu – szereg odbiorów technicznych.

Poza tym obwodnica wymaga szeregu prac wykończeniowych przy przepustach oraz umocnienia rowów melioracyjnych.

Pierwotny termin oddania obwodnicy nie został dotrzymany z kilku powodów. Doszło do zwiększenia ilości terenów zalewowych, co spowodowało potrzebę poszerzenia obiektów mostowych, poza tym na terenie budowy odbywały się prace wykopaliskowe.

Obwodnica Kazimierzy Wielkiej ma za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, tym samym poprawiając komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to o tyle istotne, że Kazimierza stara się o uzyskanie statutu uzdrowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *