FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Serwis Samorządowy
Kiedy obwodnica Kazimierzy Wielkiej? Znamy datę
Dobiegają końca prace związane z budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej. Trasa jest już gotowa w około 85%, a jej otwarcie zaplanowano na 24 maja 2022 roku. Zasadnicza część prac na obwodnicy została ukończona. Wkrótce położona zostanie warstwa ścieralna asfaltu oraz wykonane będą pobocza. Później pojawi się oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie, a na końcu – szereg odbiorów technicznych. Poza tym obwodnica wymaga szeregu prac wykończeniowych przy przepustach oraz umocnienia rowów melioracyjnych. Pierwotny termin oddania obwodnicy nie został dotrzymany z kilku powodów. Doszło do zwiększenia ilości terenów zalewowych, co spowodowało potrzebę poszerzenia obiektów mostowych, poza tym na terenie budowy odbywały się prace wykopaliskowe. Obwodnica Kazimierzy Wielkiej ma za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, tym samym poprawiając komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to o tyle istotne, że Kazimierza stara się o uzyskanie statutu uzdrowiska.
Poznaliśmy projekt budżetu Włoszczowy. W planach wiele inwestycji
Gmina Włoszczowa zaprezentowała projekt budżetu samorządu na 2022 rok. Wszystko wskazuje na to, że w budżecie gminy będzie deficyt, a na różne inwestycje trafi ponad 5 mln zł. Prognozowane dochody gminy Włoszczowa w roku 2022 wynoszą 83,5 mln zł, podczas gdy planowane wydatki 84,2 mln zł. Tym samym w kasie gminy brakuje 700 tys. zł. Poznaliśmy też szacunkowe kwoty wpływów z podatków PIT i CIT po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Według wyliczeń samej gminy, przed wprowadzeniem Polskiego Ładu miałoby to być ponad 21,6 mln zł, zaś po zmianach - prawie 22,1 mln zł, jednak w tej kwocie jest aż 8 mln zł dodatkowej subwencji rządowej, co oznacza, że o prawie taką kwotę spadną wpływy z podatków odprowadzanych przez firmy i mieszkańców gminy. Ma to związek z ulgami podatkowymi zaproponowanymi przez partię rządzącą. Ponad 5 mln zł na inwestycje W projekcie budżetu zapisano szereg inwestycji, które zamierza w przyszłym roku zrealizować Włoszczowa. Są to głównie inwestycje drogowe, ale także modernizacje szkół i świetlic, strażnic OSP czy placów zabaw. Spośród najdroższych projektów można wymienić modernizację i adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Koniecznie o wartości 365 tys. zł, montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy za 300 tys. zł, termomodernizacja szkoły w Bebelnie za 300 tys. zł, czy modernizacja dróg wewnętrznych w Łachowie za 280 tys. zł. Spośród inwestycji drogowych można jeszcze wymienić modernizację dróg wewnętrznych w Międzylesiu(250 tys. zł), Boczkowicach (200 tys. zł), Bebelnie (130 tys. zł) i Przygradowie (200 tys. zł). Odremontowanych będzie także kilka dróg wewnętrznych na terenie Włoszczowy. Miasto doczeka się też wymiany wiat przystankowych. Zmodernizowane będą także świetlice wiejskie w kilku miejscowościach. 116 tys. zł przewidziano na remont świetlicy w Jeżowicach, 63 tys. zł na modernizację budynku w Motycznie i 108 tys. w Przygradowie. Nakładów doczekają się także strażnice OSP w gminie. Na remont remizy w Ograsce samorząd zamierza przeznaczyć 163 tys. zł, a na remont strażnicy w Rogienicach - 112 tys. zł. Wiele z tych inwestycji zostanie wspartych środkami z funduszu sołeckiego.
Polski Ład. Prawie miliard złotych na inwestycje w Świętokrzyskiem [LISTA]
Poznaliśmy wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Na realizację inwestycji w naszym regionie trafi niemal miliard złotych, z czego ponad jedna trzecia do powiatu kieleckiego i Kielc. Łącznie do polskich samorządów popłynie 20 miliardów złotych. Program Inwestycji Strategicznych to element Polskiego Ładu, w ramach którego samorządy mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski na dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym jeden bez ograniczenia wysokości oczekiwanej kwoty. Nabór wniosków trwał od lipca do połowy sierpnia. Dokumenty mogły składać samorządy wojewódzkie, powiaty, gminy, miasta lub ich związki. Rząd w ciągu najbliższych kilku lat planuje przeznaczyć ponad 100 mld zł na inwestycje w Polsce lokalnej, co ma być swego rodzaju rekompensatą za obniżone wpływy z podatku dochodowego. Polski Ład zakłada bowiem ulgi podatkowe dla Polaków, które pozytywnie wpłyną na indywidualne portfele, ale mogą negatywnie odbić się na wpływach do samorządowych budżetów. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, które wnioski mogą liczyć na realizację w pierwszej kolejności. Na ten etap przewidziano 20 mld zł dofinansowań. Do samorządów naszego regionu trafi 961 351 229 zł. – Cały szereg inwestycji dotyczy z jednej strony dróg, ale z drugiej strony zwiększania szans komunikacyjnych – mówił dziennikarzom rzecznik rządu Piotr Müller. – Nasz rząd konsekwentnie będzie realizował zasadę zrównoważonego rozwoju. Ona polega na tym, że więcej środków finansowych niż w latach poprzednich będzie trafiało do mniejszych miast i miejscowości – dodał. W pierwszej kolejności na wsparcie mogą liczyć inwestycje wodno-kanalizacyjne i te dotyczące termomodernizacji. Ponad 86 mln zł dla samorządu województwa  Samorząd województwa otrzymał dofinansowanie do projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” o wartości 86 990 493,23 zł. Jedna trzecia środków dla powiatu kieleckiego i Kielc  Ponad 34% kwoty, którą otrzymają samorządy w regionie trafi do gmin powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce. Stolica regionu może liczyć na 56 mln zł wsparcia, przede wszystkim na inwestycje drogowe. Powiat buski – 33 mln zł na inwestycje  Gminy powiatu buskiego mogą liczyć na prawie 33 mln zł wsparcia. Wśród inwestycji dominują te związane z infrastrukturą drogową i kanalizacyjną, jednak znajdziemy tu także projekt renaturalizacji rzeki Nidy, czy budowę infrastruktury sportowej w gminie Stopnica. Powiat jędrzejowski – 65 mln, głównie na termomodernizację i OZE  Dużo projektów wspartych przez rząd w powiecie jędrzejowskim dotyczy szeroko pojętej termomodernizacji, instalacji odnawialnych źródeł energii i dbałości o środowisko. Gminy planują m.in. budowę oczyszczalni ścieków, wymianę oświetlenia na energooszczędne, termomodernizację swoich budynków oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Powiat kazimierski – 36 mln zł z Polskiego Ładu  Samorządy powiatu kazimierskiego często zgłaszały do dofinansowania projekty rozbudowy sieci wodociągowej. Większość gmin uzyskała dofinansowania do 2, a nawet 3 zgłoszonych projektów. Poza inwestycjami infrastrukturalnymi znajdziemy tu też projekt cyfryzacji usług komunalnych, złożony przez Związek Międzygminny „Nidzica”. Powiat pińczowski – 29 mln zł wsparcia  Najniższe wsparcie z opisywanych tu samorządów otrzymał powiat pińczowski i jego gminy, jednak to wciąż aż 29 mln zł na realizację projektów takich jak budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, oświetlenia ulicznego, czy tworzenia tzw. cyfrowych urzędów. Powiat włoszczowski – 49 mln zł  Gminy powiatu włoszczowskiego otrzymają 33 miliony złotych wsparcia na swoje projekty, zaś kolejne 15 mln zł trafi do włoszczowskiego starostwa powiatowego, które wykorzysta je do rozbudowy kilku dróg powiatowych.
Przebudowana droga połączyła gminy Pińczów i Działoszyce
Ponad 1,1 mln zł kosztowała przebudowa 4-kilometrowego odcinka drogi z Kozubowa w gminie Pińczów do Sypowa w gminie Działoszyce.  Inwestycja uzyskała wysokie, bo 80% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę pokryły wspólnie Powiat Pińczowski i Gmina Pińczów. Droga została oficjalnie oddana do użytku 7 października, a uroczystość z tym związana zgromadziła przedstawicieli samorządu wszystkich trzech szczebli. Wśród nich byli m.in. wojewoda Zbigniew Koniusz, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, a także radni powiatowi i włodarze pozostałych gmin powiatu. Droga pomiędzy Kozubowem a Sypowem jest alternatywą dla tras wojewódzkich 766 i 768, a także może być używana jako skrót łączący powiat pińczowski z powiatem kazimierskim. Przez to droga jest coraz popularniejsza wśród osób jeżdżących do Krakowa. ZOBACZ TEŻ: Świętokrzyska WRDS zaapelowała o ochronę firm i pracowników branży cementowej - Przy dużym wsparciu zewnętrznym udało się wyremontować jeden z najważniejszych odcinków dróg na terenie powiatu pińczowskiego.  Cieszymy się  z tego faktu, życząc kierowcom bezpiecznych podróży -mówi starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski. Wsparcie było tym ważniejsze, że odremontowany odcinek drogi przebiega przez trudny teren - głównie przez las, droga jest kręta i przechodzi przez szereg wzniesień. Teraz jednak kierowcy będą mogli korzystać z niej bezpiecznie i bez przeszkód.
Polski Ład dla rolnictwa: siedem propozycji dla polskiej wsi
Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha; nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników; 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa, skuteczna walka z ASF – to niektóre z siedmiu rozwiązań dla polskiej wsi zaproponowane w ramach Polskiego Ładu dla rolnictwa. W sobotę w Przysusze (woj. mazowieckie) odbyła się konwencja PiS, podczas której prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawili nowy program przygotowywany z myślą o wsi i rolnikach. Chodzi o siedem spraw dla polskiej wsi w ramach Polskiego Ładu dla rolników. Zgodnie z pierwszą propozycją, gospodarstwa o powierzchni do 50 ha otrzymają dodatek, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara tak, aby wynosiła ona więcej niż średnia unijna. „97 proc. polskich gospodarstw będzie korzystało z dopłat na poziomie powyżej średniej UE” – przekazano na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne rozwiązanie to przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa. Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników – to następna propozycja dla wsi. Zgodnie z nią, każdy rolnik będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw. „Gospodarstwa posiadające ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty 65 proc. do składki ubezpieczeniowej” – przekazano. Ponadto, stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty. 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności – to kolejna propozycja w ramach Polskiego Ładu dla wsi. Oznacza to, że każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 tys. do 5 tys. mkw. otrzyma ryczałt do 15 tys. zł. Piata propozycja zakłada bezpłatną przestrzeń targową dla rolników w miastach. Zgodnie z nią, miasta będą miały obowiązek wskazania miejsca/targowiska, gdzie rolnicy będą mogli sprzedać płody rolne mieszańcom miasta. 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym – to kolejne rozwiązanie dla wsi. W je ramach mają zostać przeznaczone środki na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. „Rolnicy będą mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność przetwórczą – nawet kilka milionów złotych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej” – wskazano. Ostatnia, siódma sprawa dotyczy skutecznej walki z ASF i odbudowy produkcji trzody chlewnej. Polski Ład dla wsi zakłada tutaj 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w okresie 2021-2026. Ponadto, rolnicy mają otrzymać 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych w wyniku ASF, a także nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali je na obszarach dotkniętych ASF. 
Ruszyły konsultacje społeczne ws. strategii rozwoju województwa
Rozwój inteligentnej gospodarki w oparciu o kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar oraz turystyki wokół Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – to niektóre założenia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie do końca września. O założeniach nowego programu mówiono podczas konferencji inaugurującej cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. W środę w pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, samorządowcy i przedsiębiorcy z powiatu kieleckiego. – Strategia rozwoju województw jest punktem wyjścia do rozmów z Komisją Europejską nad nowym program operacyjnym dla regionu. To, co chcemy strategicznie zrobić w naszym województwie, musimy skonfrontować z programami KE tak, aby przekonać ją do przeznaczenia środków na te działania – mówił dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju urzędu marszałkowskiego Jacek Sułek. W ramach programu wytypowano tzw. obszary strategicznej interwencji. W ich skład wchodzą samorządy połączone wspólnymi celami lub problemami. Pod uwagę branych jest kilka obszarów: Gór Świętokrzyskich, Ponidzia, Miast Północy (Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski), Doliny Wisły i Kielecki Obszar Funkcjonalny. Marka „Góry Świętokrzyskie” Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny i przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich zaznaczył w rozmowie z PAP, że gremium od kilku miesięcy pracuje nad propozycją rozwoju całego obszaru Gór Świętokrzyskich, obejmującego 11 gmin. – Pracujmy nad projektami, które stymulowałyby rozwój całego obszaru, w którym mieszka ponad 100 tys. mieszkańców. Te projekty dotyczą chociażby rozwoju turystycznego i poprawy dostępności do ekosystemu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Naszym celem jest wzmocnienie potencjału takich obszarów jak Św. Katarzyna, Huta Szklana i Nowa Słupia oraz promowanie marki „Góry Świętokrzyskie” – powiedział. Zaznaczył, że Góry Świętokrzyskie mają być promowane jako obszar nie tylko najbardziej atrakcyjny turystycznie w województwie, ale także chrakteryzujący się czystym środowiskiem. – Myślimy o projektach proekologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Chcemy m.in. ograniczyć niską emisję, uporządkować gospodarkę wodno-ściekową i rozwiązać narastający problem dostępności do wody pitnej. Chcemy, aby region Góry Świętokrzyskich rozwijał się równomiernie we wszystkich jedenastu gminach  – dodał. Kluczowe konsultacje  Zdaniem wicemarszałek województwa Renaty Janik, konsultacje z mieszkańcami, samorządowcami i przedsiębiorcami pozwolą wypracować optymalną wersję strategii rozwoju regionu. – Musimy cały czas czynić starania o to, aby nasz region był konkurencyjny w porównaniu do innych województw. Mimo że w ostatnich miesiącach z UE wpłynęło do naszego regionu sporo pieniędzy, to cały czas dystans pomiędzy nami a innymi ośrodkami nie zmniejsza się, a powiększa  – powiedziała. GUM i Obice  W strategii mocno akcentowany jest rozwój regionu w oparciu o kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, który ma powstać w Kielcach. W założeniu instytut badawczy, w połączeniu z największą strefę inwestycyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, znajdującej się w podkieleckich Obicach, może stać się jednym z kół zamachowych świętokrzyskiej gospodarki. W planach jest także rozwój przemysł metalurgicznego w północnych miastach regionu oraz turystyki i walorów uzdrowiskowych Gór Świętokrzyskich, Ponidzia i Doliny Wisły. Obecna strategia obowiązuje do końca grudnia br. i do tego czasu Sejmik Województwa powinien przyjąć nowy, zaktualizowany dokument.
Samorządy biją na alarm: przez „Polski Ład” stracą miliardy. Sprawdziliśmy prognozowane straty świętokrzyskich miast i gmin
Związek Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich przedstawił szacunki, wedle których przez wprowadzenie „Polskiego Ładu” samorządy stracą nawet 145 mld zł w ciągu 10 lat. Sprawdziliśmy, ile po zmianie przepisów mogą stracić świętokrzyskie samorządy.  Powodem tak ogromnej straty finansowej ma być zmiana ustawy o PIT i CIT, która jest związana z rządowym programem „Polskiego Ładu”. „Za ten projekt zapłacimy my wszyscy. Społeczności lokalne w ciągu 10 lat stracą 145 mld zł, podczas gdy budżet centralny zyska per saldo 27 mld . Na kolejnych zmianach stracą zwłaszcza miasta, których budżety są oparte na udziałach w PIT. Warszawa obliczyła, że straci 1,7 mld, Kraków 0,5 mld zł, Wrocław ponad 400 mln zł, Poznań ponad 300 mln zł, Gdańsk ok. 250 mln zł.” – piszą w komunikacie przedstawiciele Związku Miast Polskich. Z czego wynika ubytek? Program „Polski Ład” zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. Rząd wylicza, że na tych zmianach zyska nawet 18 mln podatników, a dla kolejnych 5 mln zmiany będą korzystne lub neutralne. Stracą jednak samorządy. Aby uświadomić zainteresowanym, jak wysokie mogą być ubytki w samorządowych kasach ZMP i UMP stworzyły witrynę natwojkoszt.pl, w której można skorzystać z kalkulatora, który wylicza ile dana gmina straci w 2022 roku, biorąc pod uwagę projekt ustawy o PIT i CIT, który zakłada ubytek tych podatków w samorządowych budżetach. Za podstawę wyliczeń przyjęto planowaną w 2021 roku kwotę udziałów w PIT, podaną wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego przez ministra finansów do planowania budżetu na rok 2021. Ile mogą stracić świętokrzyskie samorządy? Korzystając z kalkulatora na stronie natwojkoszt.pl sprawdziliśmy, ile mogą stracić samorządy w regionie na wprowadzeniu opisywanej zmiany w ustawie. W wypadku Kielc miałoby to być ponad 84,7 mln zł w 2022 roku. Ostrowiec Świętokrzyski straciłby ponad 15,2 mln zł, Sandomierz ponad 6,7 mln zł, Skarżysko-Kamienna ponad 10,8 mln zł, Busko-Zdrój prawie 8 mln zł, Kazimierza Wielka 2,3 mln zł, Końskie 7,9 mln zł, Włoszczowa 5 mln zł, Pińczów prawie 4,3 mln zł. Przedstawiciele samorządowców ostrzegają, że utrata części wpływów z PIT i CIT będzie się wiązała z niższymi nakładami na edukację, żłobki, przedszkola, pomoc społeczną czy np. transport miejski oraz zahamowaniem inwestycji. Innymi słowy – pokrzywdzeni będą wszyscy. Strona rządowa przyznaje, że ubytki w budżetach samorządowych będą spore, jednak zapewnia jednocześnie, że finanse samorządowe wrócą do normy po około dwóch latach. Obiecuje również rekompensaty, ale jedynie na inwestycje. Nie wiadomo jednak jeszcze, w jaki sposób będą one rozdzielane. Ponadto rząd obiecuje, że realny ubytek finansowy będzie kilkukrotnie mniejszy, ponieważ wraz ze zmianami podatkowymi mają się też zmienić zasady finansowania samorządów. Ten projekt także jest przygotowywany i ma wejść w życie równocześnie z reformą podatkową.  Nie znamy jednak jeszcze wszystkich jego założeń.
Konsultacje zmiany programu współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji zmian w Programie Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. Poddaje się konsultacjom społecznym zmianę Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 poprzez dodanie: 1. W Rozdziale XI – Priorytetowe zadania publiczne punktu 13 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z przeznaczonymi środkami finansowymi w wysokości 100 000,00. 2. W Rozdziale XII – Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, zadania 13 w ramach działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej ” – 100 000,00 PLN Pozostałe zapisy Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. nie ulegają zmianie. Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 02.06.2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę Nr 3805/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. Wszelkie uwagi i propozycje zmian do Programu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 09.06.2021 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu): – pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa ŚwiętokrzyskiegoRegionalny Ośrodek Polityki SpołecznejAl. IX Wieków Kielc 325-516 Kielcez dopiskiem „Konsultacje zmiany Programu Współpracy”, – lub mailem na adres: sek.rops@sejmik.kielce.pl Ponadto zmiany w Programie dostępne będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Pauliną Woźniak, telefon 41 342-11-31 – pracownikiem ROPS.
Samorząd województwa walczy o dodatkowe miliony euro. Wsparcie Komitetu Monitorującego
Trwały i dynamiczny rozwój regionu, zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans między regionami – takie dążenia stoją u podstaw stanowiska Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020, popierającego starania władz samorządowych województwa świętokrzyskiego o pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy przeznaczonej na unijny program regionalny. Samorząd województwa świętokrzyskiego zyskał sprzymierzeńców w negocjacjach, których celem jest pozyskanie środków unijnych z rezerwy, która wkrótce zostanie rozdzielona na poszczególne regiony. Stanowisko w tej sprawie zajęła już Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, teraz także Komitet Monitorujący RPO WŚ 2014-2020 wyraził swoje jednoznaczne poparcie dla starań władz regionu. Przypomnijmy, że w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce naszemu regionowi przydzielono środki w wysokości 1 mld 106 mln euro z alokacji podstawowej. Wskazana kwota stanowi 5,2% z całej puli środków, która już została rozdysponowana między wszystkie województwa. Jak podkreślają członkowie Komitetu Monitorującego, metodologia podziału alokacji podstawowej na regiony jest satysfakcjonująca, ale ambitne plany regionu świętokrzyskiego związane z wydatkowaniem unijnych środków wiążą się z koniecznością pozyskania dodatkowych funduszy z rezerwy programowej, która w skali całego kraju wynosi 7 mld 104 mln euro. I właśnie z tej puli władze województwa świętokrzyskiego pragną pozyskać 444 mln euro dla programu regionalnego. Pozwoliłoby to uzyskać łącznie ok. 1 mld 550 mln euro na realizację Programu oraz oznaczałoby wzrost środków dla naszego regionu o 14% w stosunku do perspektywy 2014-2020. Bez dodatkowych środków będzie bardzo trudno znaleźć finansowanie dla kluczowych dla województwa inwestycji, takich jak Główny Urząd Miar II etap czy Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Rozpoczynająca się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, to czas, kiedy gospodarka, jak również inne dziedziny życia, będą wychodzić z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Priorytetowe staje się pobudzanie inwestycji. Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020 ma świadomość, że kwota, o którą zabiega Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pozwoli na trwały i dynamiczny rozwój regionu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans między regionami. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pozytywnie opiniuje działania, podejmowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz postuluje przyznanie środków rezerwy dla województwa świętokrzyskiego w kwocie 444 mln euro.
Końskie przygotowały Strategię Rozwoju Miasta i Gminy do 2032 roku. Ruszyły konsultacje
Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Końskie, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku. Dokument określa kierunek rozwoju miasta na najbliższą dekadę. Dokument strategii można znaleźć na stronie miasta i gminy Końskie. Władze zachęcają do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania do niego uwag poprzez specjalny formularz, również dostępny na stronie samorządu. „Zależy nam, aby Mieszkańcy Gminy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się odnośnie tak ważnych zagadnień, mających wpływ na wybór dalszych kierunków rozwoju Gminy Końskie. Chcielibyśmy, aby dokumenty strategiczne, w tym przedmiotowa Strategia były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy z nas ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby.” – czytamy na stronie gminy. Wypełnione formularze można przesyłać mailowo na adresy: adzwonnik@umkonskie.pl lub pjaniszewski@umkonskie.pl, lub osobiście w Punkcje Obsługi Interesanta UMiG Końskie przy ul. Partyzantów 1. Termin mija 31.03.2021. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy do 2032 Dokument zawiera diagnozę mocnych i słabych stron miasta i gminy Końskie oraz cele, które władze samorządowe chciałyby osiągnąć perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument powstał m.in. na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta i gminy Końskie. Teraz do jego projektu każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić dodatkowe uwagi.
Serwis Samorządy - rzetelne informacje w nowoczesnym wydaniu
Serwis Samorządowy to miejsce pełne ciekawych analiz, informacji oraz analiz prawnych dla samorządu terytorialnego. Na portalu znajdzcie Państwo informacje istotne dla obywateli w kontekście działalności samorządu. Na portalu będziemy publikować informacje o zmianach w prawie, najważniejszych decyzjach podejmowanych w samorządzie, prowadzonychkonsultacjach publicznych itd.