FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Przedsiębiorcy
RUSZYŁY POŻYCZKI W RAMACH ŚWIĘTOKRZYSKIEJ TARCZY
Ruszyły pożyczki dla przedsiębiorców, które są jednym z elementów Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej. Pierwsza firma ze Starachowic już otrzymała pieniądze, w kolejce czekają następne, bowiem zainteresowanie taka formą wsparcia jest ogromne. 231 mln zł – taka kwota z Funduszy Unijnych została zarezerwowana w Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pożyczki, które pozwolą im utrzymać się na rynku w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa. Dzięki pożyczkom przedsiębiorcy będą mogli sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym składowe należne ZUS i US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokryć koszty użytkowania infrastruktury, zatowarowania i półproduktów, a także wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (które nie zostały opłacone na 1 lutego 2020 r.) Świętokrzyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki w wysokości do 1 mln zł, okres karencji przewidziano do 12 miesięcy, zaś spłaty do 6 lat. Niezwykle istotne jest to, że oprocentowanie pożyczek jest zerowe, nie pobierane będą również żadne prowizje od ich udzielania. Pożyczki na tak preferencyjnych warunkach będą udzielanie do końca 2020 r. Kwota zarezerwowana w Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej na pożyczki została wygospodarowana dzięki przesunięciu ponad 72 mln zł unijnych funduszy z kilku działań na jedno, czyli Instrumenty finansowe dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (Działanie 2.6, oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka), którego liderem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Wykorzystane zostaną także środki z projektu Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego, pochodzące m.in. ze zwrotów udzielanych wcześniej pożyczek. Pożyczki udzielane są przez pięciu działających w naszym regionie pośredników, do których należy składać wnioski.– Pożyczki to jeden z najważniejszych elementów Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Cieszę się, że wypłaty już ruszyły, a ogromne zainteresowanie taką formą wsparcia świadczy o tym, że jest to trafione i oczekiwane przez przedsiębiorców rozwiązanie. Jesteśmy zdeterminowani, by wszelkimi możliwymi sposobami minimalizować ekonomiczne skutki pandemii, pomóc firmom zachować płynność oraz ochronić miejsca pracy. Wnioski można składać w działających w województwie świętokrzyskim instytucjach finansujących:• Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicachul. Mickiewicza 1a, 27-200 StarachowiceTel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09e-mail: farr@farr.pl • Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnicaul. Szkolna 28, 26-015 PierzchnicaTel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60e-mail: frrpierzchnica@republika.pl • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 KielceTel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281e-mail: sekretariat@fpws.eu • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczościul. Staszica 2A, 26-200 KońskieTel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56e-mail: kswp@kswp.org.pl • Lubelska Fundacja RozwojuOddział w Kielcach, ul. Staszica 1, lok. 106-107, 25-008 KielceTel: 41 313-31-77e-mail: lfr@lfr.lublin.pl Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.
Wsparcie dla przedsiębiorców
Do firm, które w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 próbują odbudować swoją pozycję na rynku, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego kieruje wsparcie z  funduszy UE w postaci voucherów na zakup specjalistycznych usług doradczych. Nabór wniosków do konkursu rozpoczął się  21 maja. O vouchery o wartości do 50 tys. zł mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie świętokrzyskiego, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej trzech miesięcy. W obecnej, pierwszej edycji naboru do rozdysponowania jest 5 mln zł. Działanie realizowane będzie w ramach projektu ?„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Więcej informacji: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/3901-ogloszenie-o-iii-naborze-na-udzielenie-voucherow-dla-msp-na-zakup-uslug-doradczych-w-ramach-projektu-popytowy-system-innowacji-rozwoj-msp-w-regionie-swietokrzyskim-poprzez-profesjonalne-uslugi-doradcze?fbclid=IwAR2gaAodMXJ0iCok-LQ_9WpTE8pu17TWtjy-fPBWe5RGdZ0LjyS_qb3BiT8 Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.