FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Analizy
ANALIZY 2023
W związku ze wznowieniem działalności analitycznej, badawczej i poradniczej publikujemy świeży wykaz opinii badawczych związanych z działalnością Fundacji ŚIST. Teksty opinii dostępne są do pobrania jako załączniki PDF.  Aktywizacja seniorów w kontekście samorządu terytorialnego Czy starosta musi mieć wyższe wykształcenie? Rozważania o kompetencjach samorządu gminnego Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakres swobody działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego Wykaz analiz przedstawionych przez ekspertów Instytutu będzie  na bieżąco aktualizowany w zakładce ,,Analizy"
Analiza wpływu pandemii choroby COVID-19 na funkcjonowanie i dalszy rozwój jednostek samorządu terytorialnego.
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST (dostęp pod linkiem PDF) Plik w formacie PDF można pobrać tutaj: Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Raport sytuacji finansowej powiatów woj. świętokrzyskiego. Dane Kwartalne
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj: Dziękujemy, że jesteś z Nami Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Analiza sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy i mechanizmy współpracy świętokrzyskich jednostek samorządu terytorialnego z Instytucjami Rynku Pracy
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj: Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Analiza Funduszy Europejskich 2021-2027 pod kątem możliwości rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj: Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Analiza dostępnych zewnętrznych źródeł finansowych dla wdrażania planów rozwojowych świętokrzyskich jednostek samorządu terytorialnego
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj: Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wielokryterialny Ranking Miast i Gmin Woj. Świętokrzyskiego.
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj: Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Raport - sytuacji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego. Dane kwartalne.
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj. Dziękujemy, że jesteś z Nami Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Analiza – główne zasady i wyzwania aktualizacji Lokalnych Strategii Rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj. Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Analiza perspektyw cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać  tutaj Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Analiza możliwych mechanizmów wdrażania rozwoju solidarności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego
Zachęcamy do przeczytania kolejnej analizy przygotowanej przez Ekspertów ŚIST Plik w formacie PDF można pobrać tutaj Dziękujemy, że jesteś z Nami! Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego