Konsultacje zmiany programu współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji zmian w Programie Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. Poddaje się konsultacjom społecznym zmianę Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 poprzez dodanie: 1. W Rozdziale XI – Priorytetowe zadania publiczne punktu 13 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony Więcej…

Samorząd województwa walczy o dodatkowe miliony euro. Wsparcie Komitetu Monitorującego

Trwały i dynamiczny rozwój regionu, zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans między regionami – takie dążenia stoją u podstaw stanowiska Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020, popierającego starania władz samorządowych województwa świętokrzyskiego o pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy przeznaczonej na unijny program regionalny. Samorząd województwa świętokrzyskiego zyskał sprzymierzeńców w negocjacjach, których celem jest pozyskanie środków unijnych z rezerwy, która wkrótce zostanie rozdzielona na poszczególne Więcej…

Końskie przygotowały Strategię Rozwoju Miasta i Gminy do 2032 roku. Ruszyły konsultacje

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Końskie, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku. Dokument określa kierunek rozwoju miasta na najbliższą dekadę. Dokument strategii można znaleźć na stronie miasta i gminy Końskie. Władze zachęcają do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania do niego uwag poprzez specjalny formularz, również dostępny na stronie samorządu. „Zależy nam, aby Więcej…

Serwis Samorządy – rzetelne informacje w nowoczesnym wydaniu

Serwis Samorządowy to miejsce pełne ciekawych analiz, informacji oraz analiz prawnych dla samorządu terytorialnego. Na portalu znajdzcie Państwo informacje istotne dla obywateli w kontekście działalności samorządu. Na portalu będziemy publikować informacje o zmianach w prawie, najważniejszych decyzjach podejmowanych w samorządzie, prowadzonychkonsultacjach publicznych itd.

UTWORZONO ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zdecydowano o rozszerzeniu zakresu działalności tego podmiotu i utworzeniu „Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o”. Spółka wykraczać będzie poza rolę funduszu pożyczkowego czy poręczeniowego i łączyć będzie w sobie cechy menadżera funduszu funduszy oraz Więcej…

Lokal za Grunt – Senat przyjął pierwszą ustawę z rynkowej części pakietu mieszkaniowego

Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym – takie będą efekty ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, którą przyjął dziś bez poprawek Senat. Rozwiązanie to będzie się opierać na współpracy między gminami a inwestorami. Przyjęta przez Senat ustawa Więcej…

Finansowe wsparcie dla samorządów

Nie tylko fundusze europejskie dają możliwość finansowania inwestycji i zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiele możliwości zewnętrznego finansowania dają programy realizowane przez ministerstwa i inne agendy rządowe. Poniżej dokonaliśmy przeglądu obecnie funkcjonujących programów. Program Maluch Plus Program „Maluch+” jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i wspiera rozwój Więcej…