UTWORZONO ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zdecydowano o rozszerzeniu zakresu działalności tego podmiotu i utworzeniu „Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o”.

Spółka wykraczać będzie poza rolę funduszu pożyczkowego czy poręczeniowego i łączyć będzie w sobie cechy menadżera funduszu funduszy oraz instytucji otoczenia biznesu, świadczącej oprócz szerokiego wachlarza produktów finansowych również usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych.

– Oprócz pożyczek i poręczeń, w ofercie SFR sp. z o.o. powinny znaleźć się takie produkty jak: pomoc zwrotna i wejścia kapitałowe, faktoring, linie pożyczkowe dla pośredników finansowych z terenu regionu oraz profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorców, a w dłuższym okresie również dla podmiotów publicznych i pozarządowych – wylicza członek Zarządu Marek Jońca.

I jak dodaje:

– Fundusz ma być instytucją o szerokim zakresie działalności, która dysponować będzie potencjałem, umożliwiającym kompleksowe świadczenie świętokrzyskim przedsiębiorcom wysokiej jakości usług.

Źródło: UMWŚ