Nowelizacja ustawy Prawa budowlanego, które weszło w życie 19 września 2020r powoduje duże uproszczenie w zakresie budowy nowych miejsc mieszkalnych.


Inwestorzy, którzy dotąd zabiegali o budowę musieli mierzyć się z szeregiem dokumentów. Mocno sformalizowana procedura ubiegania się o pozwolenie na budowę, powodowała długi okres inwestycji. Teraz ma się to zmienić. Dzięki nowelizacji ustawy zmniejszy się liczba dokumentów składanych przy wnioskach do pozwolenia na budowę. Również liczba egzemplarzy składanych do wniosków zostanie zmniejszona. Do tej pory proces starania się o budowę rozkładał się na 2 etapy: złożenie projektu budowlanego, gdzie organ sprawdzał jedynie kompletność dokumentów oraz projektu technicznego składającego się z  szczegółowego opisu oraz warunków technicznych dla danego miejsca inwestycji, co powodowało zmiany planów w procesie inwestycyjnym. Teraz będzie można zmienić projekt techniczny po uzyskaniu pozwolenia na budowę, lecz przed rozpoczęciem prac budowlanych. Nastąpiło więcej zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Paczkomaty, wpłatomaty, bankomaty itp. służące w zakresie usług o wysokości do 3 m będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione zostały m.in.: instalacje gazowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, urządzenia pozwalające na nawadnianie gruntów, czy zbiorniki wodne o powierzchni, nieprzekraczającej 1000m2 i głębokości 3m. Ułatwienie inwestycji spowodują szybsze przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Będą pojawiać się konkretne terminy, których nie będzie można przekroczyć. Po upływie terminu zostaną naliczone kary. Ważną zmianą jest również zablokowanie pobierania opłat przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne za wydanie warunków dotyczących przyłączenia technicznego do sieci.

Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *