Problem bezrobocia w naszym województwie to od lat udręka nie tylko dla rodzin, ale również dla samorządów. To zjawisko społeczne powoduje w ludziach niepewność, szczególnie w czasach pandemii. Pracownicy z wieloletnim stażem zostają zwolnieni a pracodawcy zamykają zakłady pracy z powodu kryzysu. To jeden z najczarniejszych scenariuszy, które przewidywane były z początkiem pandemii w Polsce. Strach towarzyszył również Wojewódzkim Urzędom Pracy, kiedy Polacy masowo wracali z zagranicy. Budżety samorządowe drżały na myśl o wsparciu bezrobotnych. Rozwiązania tworzone przez rząd powoli zaczęły pomagać pracodawcom oraz samorządom w walce z tym trudnym zjawiskiem społecznym jakim bezwątpienia jest bezrobocie.

Przyjrzyjmy się danymi z grudnia 2019 r oraz z lipca i sierpnia 2020r (źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach)

Grudzień 2019r(dane na dzień 31.12.2019r)
Poziom i stopa bezrobocia
42 042 osoby – liczba bezrobotnych
11 796 – liczba bezrobotnych do 30 roku życia(28,1% ogółu), w tym 5 702 bezrobotnych do 25 roku życia(13,6%)
22 143 – liczba kobiet bezrobotnych(52,7%)
23 973 – liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi(57%)
35 005 – liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku(83,3%)
7 037 – liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku(16,7%)
1 874 – liczba bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki(4,5%)
2 723 – liczba bezrobotnych niepełnosprawnych(6,5%)

Na koniec grudnia 2019r stopa bezrobocia w województwie wynosiła 7,9% (5,2% w kraju).

Ranking powiatów z najwyższą i najniższą stopą bezrobocia:
Najwyższa:
Powiat skarżyski – 14,5%
Powiat opatowski – 13,6%
Powiat konecki – 10,9%
Powiat ostrowiecki – 10,6%
Powiat kielecki – 10,4%

Najniższa:
Powiat buski – 3,6%
miasto Kielce – 4,8%
Powiat pińczowski – 6,3%
Powiaty kazimierski i staszowski – 6,7%

Lipiec 2020r(dane na dzień 31.07.2020r)

1. Poziom i stopa bezrobocia
45 927 – liczba bezrobotnych
13 018 – liczba bezrobotnych do 30 roku życia(28,3% ogółu), w tym 6 295 bezrobotnych do 25 roku życia(13,7%)
23 528 – liczba kobiet bezrobotnych(51,2%)
25 246 – liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi(55,0%)
38 478 – liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku(83,8%)
7 449 – liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku(16,2%)
1 043 – liczba bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki(2,3%)
2 741 – liczba bezrobotnych niepełnosprawnych(6,0%)

Poziom bezrobocia na koniec lipca 2020 roku był:
wyższy o 149 osób (o 0,3% w porównaniu do 30.06.2020r)
wyższy o 5 348 osób (o 13,2% w porównianiu do 31.07.2019r)
wyższy o 3 885 osób (o 9,2% w porównaniu do 31.12.2019r)

Liczba bezrobotnych w okresie od lipca 2019r. do lipca 2020r.

2. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

2 340 – liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy( o 699 więcej w porównaniu do czerwca 2020r. i o 111 więcej w porównianiu do lipca 2019r.)
12 584 – liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w okresie 7 miesięcy 2020r.( o  7 563 mniej niż w okresie 7 miesięcy 2019r.)

10 329 – liczba wolnych miejsc pracy z sektora prywatnego oraz miejsc aktywizacji zawodowej(82,1% ogółu)
2 255 – liczba wolnych miejsc pracy z sektora publicznego(17,9%)
5 914 – liczba miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy, PFRON, EFS(47,0%)

3. Aktywne programy rynku pracy

1 182 – liczba osób bezrobotnych, zaktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy( o 178 osób więcej niż w czerwcu 2020r.)
6 447 – liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy w okresie 7 miesięcy 2020 roku(spadek o 4364 osoby w porównaniu do 7 miesięcy 2019 roku)Sierpień 2020r(dane na dzień 31.08.2020r.)
Poziom i stopa bezrobocia
45 560 – liczba osób bezrobotnych
6 225 – liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia(13,7%)
23 467 – liczba kobiet bezrobotnych(51,55%)
24 954 – liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi(54,8%)
38 410 – liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku(84,3%)
7 150 – liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku(15,7%)
2 710 – liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych(5,9%)

Podsumowanie:
spadek o 367 osób bezrobotnych w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 3 518 osób w stosunku do grudnia 2019r.
spadek o 70 osób bezrobotnych do 25 roku życia w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 523 osoby w stosunku do grudnia 2019r.
spadek o 61 kobiet bezrobotnych w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 1324 kobiety w stosunku do grudnia 2019r.
spadek o 292 osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w stosunku do lipca 2020 roku, spadek o 10 051 osób w stosunku do grudnia 2019r.
spadek o 68 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 3 405 osób w stosunku do grudnia 2019r.
spadek o 299 osób bezrobotne z prawem do zasiłku w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 113 osób w stosunku do grudnia 2019r.
spadek o 31 osób bezrobotnych niepełnosprawnych w stosunku do lipca 2020 roku, spadek o 13 osób w stosunku do grudnia 2019r.

Reasumując, jeżeli porównamy stan na dziś ze stanem z końca poprzedniego roku możemy zauważyć wzrost osób bezrobotnych w większości grup. Jednakże, porównując do poprzedniego miesiąca wszędzie zauważamy spadek osób bezrobotnych. Czy daje to jakąś nadzieję na spadek bezrobocia w kolejnych miesiącach ? Z czego wynika spadek w przybliżeniu miesiąca? Nadzieja zawsze jest, sam fakt, że w bilansie miesięcznym są spadki jest na pewno pozytywnym bodźcem. Firmy „odmroziły” swoje zakłady pracy, dlatego pojawiły się kolejne miejsca pracy. Napływ rodaków z zagranicy spowodował wzrost, ale przez otworzenie granic powrócili spowrotem do swoich prac zagranicą. Spadek, który zauważamy to zasługa przywrócenia miejsc pracy w zakładach z sektora prywatnego jak i publicznego. Natomiast wszelkie pomoce i wsparcia rządu pomogły stworzyć samorządom mechanizm przywrócenia osób bezrobotnych na rynek pracy.

Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *