Nowe przepisy budowlane

Nowelizacja ustawy Prawa budowlanego, które weszło w życie 19 września 2020r powoduje duże uproszczenie w zakresie budowy nowych miejsc mieszkalnych. Inwestorzy, którzy dotąd zabiegali o budowę musieli mierzyć się z szeregiem dokumentów. Mocno sformalizowana procedura ubiegania się o pozwolenie na budowę, powodowała długi okres inwestycji. Teraz ma się to zmienić. Więcej…

Rząd przyjął projekt nowej tarczy dla samorządów

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła – na wniosek Ministra Rozwoju – projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zawiera rozwiązania wspierające dla samorządów, które w związku z pandemią koronawirusa odnotowały spadek wpływów do swoich Więcej…

Znamy założenia Tarczy Antykryzysowej

Założenia #TarczaAntykryzysowa 1. W przypadku samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło planujemy wprowadzić bufor, który będzie amortyzował straty tych usług i zleceń,2. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego,3. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o kontynuacji zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach, Więcej…