UTWORZONO ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zdecydowano o rozszerzeniu zakresu działalności tego podmiotu i utworzeniu „Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o”. Spółka wykraczać będzie poza rolę funduszu pożyczkowego czy poręczeniowego i łączyć będzie w sobie cechy menadżera funduszu funduszy oraz Więcej…

Susza w Polsce

Zmiana klimatu w ostatnich latach powoduje duży problem dla naszego kraju. Susze występujące w ostatnim okresie potęgowały obniżenie się wód gruntowych, natomiast liczne podtopienia i powodzie powodowały straty fizyczne gospodarstw domowych oraz obiektów infrastrukturalnych pożytku publicznego. Przed takimi wahaniami pogody próbujemy ustrzec się, sięgając po coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Urbanizacja Więcej…

Bezrobocie w Świętokrzyskiem

Problem bezrobocia w naszym województwie to od lat udręka nie tylko dla rodzin, ale również dla samorządów. To zjawisko społeczne powoduje w ludziach niepewność, szczególnie w czasach pandemii. Pracownicy z wieloletnim stażem zostają zwolnieni a pracodawcy zamykają zakłady pracy z powodu kryzysu. To jeden z najczarniejszych scenariuszy, które przewidywane były Więcej…

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z powiatu koneckiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, zostały włączone do katalogu podmiotów, które mogą być objęte nieodpłatną pomocą prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów. Zakresem poradnictwa objęte są sprawy dotyczące wykonywanej Więcej…

Prawie 4-procentowy wzrost bezrobocia w regionie.

Z danych Wojewódzkiego Urząd Pracy wynika, że w kwietniu w regionie zarejestrowanych było 44 561 osób bezrobotnych. To o blisko 1600 więcej niż w marcu. Oznacza to, że poziom bezrobocia – miesiąca do miesiąca wzrósł o 3,7 procent. „Według danych pozyskanych z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim Więcej…

Raport GUS dotyczący nowych firm w województwie

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim przybyło aż 9452 nowych podmiotów gospodarczych. Na koniec 2019 r. wpisanych było 116,5 tys. podmiotów, czyli o 2,4 % więcej niż w 2018 roku. Najwięcej firm zajmowało się handlem, naprawą pojazdów samochodowych (27,7%), budownictwie (15,1%) oraz przetwórstwie przemysłowym Więcej…