Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z powiatu koneckiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, zostały włączone do katalogu podmiotów, które mogą być objęte nieodpłatną pomocą prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów. Zakresem poradnictwa objęte są sprawy dotyczące wykonywanej Read more…

Prawie 4-procentowy wzrost bezrobocia w regionie.

Z danych Wojewódzkiego Urząd Pracy wynika, że w kwietniu w regionie zarejestrowanych było 44 561 osób bezrobotnych. To o blisko 1600 więcej niż w marcu. Oznacza to, że poziom bezrobocia – miesiąca do miesiąca wzrósł o 3,7 procent. „Według danych pozyskanych z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim Read more…

Raport GUS dotyczący nowych firm w województwie

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim przybyło aż 9452 nowych podmiotów gospodarczych. Na koniec 2019 r. wpisanych było 116,5 tys. podmiotów, czyli o 2,4 % więcej niż w 2018 roku. Najwięcej firm zajmowało się handlem, naprawą pojazdów samochodowych (27,7%), budownictwie (15,1%) oraz przetwórstwie przemysłowym Read more…